i) TVP WORLD: Water deficit in Poland cause for concern: scientist

ii) Science in Poland: Hydrologist: We could still experience water shortages in the future, especially in spring

iii) Nauka w Polsce: Polsko-chiński projekt zbada wpływ działalności człowieka na suszę

iv) Interia: Hydrolog ostrzega przed sezonowymi brakami wody

v) Festiwal Nauki: Zmiany klimatyczne